בתל אביב

Sam Halperin
c/o Tel Aviv University International
Carter Building, Room 108
Ramat Aviv, Tel Aviv 69978
ISRAEL

I will be in Tel Aviv from June through September...